0

Erfrecht hoe zit dat precies?

Heeft u al een testament laten opstellen? In veel gevallen blijkt dit niet zo te zijn en kan voor veel onrust zorgen in de familie. Als u geen testament heeft opgesteld dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. Als de overledene geen testament heeft opgesteld en jij bent als dichtste bij de overledene qua bloedverwant heb je recht op een deel van de erfenis. Kleine kanttekening hierbij is dat je ook verantwoordelijk bent voor de afwikkeling en dat vergeten de meeste mensen nog wel eens. We zetten voor u op een rijtje wat de volgorde is van eerste recht als je geen testament hebt opgelegd.

  1. Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Vaak gaat de verdeling goed in de familie, maar er kunnen altijd problemen plaatsvinden in een familie waardoor dit niet soepeltjes verloopt. Wij raden aan om een advocaat in dienst te nemen en u kunt altijd naar de kantoorrechter.

Als je samenwoont met je partner (zonder kind) en je hebt geen testament opgesteld, erf je dus niks en gaat de erfenis naar de bovengenoemde groepen. Dit kun je oplossen door een samenlevingscontract op te stellen. Dit schept een hoop duidelijkheid waar je aan toe bent, niet alleen voor jezelf maar ook voor je nabestaanden.

Als u al wat ouder bent kunt u er aan denken om tijdens uw leven al wat te schenken aan uw familie. Zo kunt u van dichtbij mee maken hoe er van uw geld wordt genoten en kan u er zelf ook van genieten. Dit kan een hoop belasting schelen. Wel geldt hierbij dat schenkingen binnen de 180 dagen voordat u overlijdt alsnog als erfenisbelasting wordt mee geteld en u dus niet snel uw geld kan weggeven als u op uw sterfbed ligt. Er is wel een uitzondering op de regel, Erfgenamen betalen geen erfbelasting als de schenking binnen 180 voor overlijden is gedaan en zij gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Zoals u merkt is er nog veel te regelen en het is verstandig om u er eens in te verdiepen. Ook als u wat jonger bent kan het geen kwaad om met de familie eens de koppen bij elkaar te steken en het onderwerp op tafel te leggen. De meeste ruzies in families draaien om geld en dit is absoluut te voorkomen als alles duidelijk op papier staat.

mitchelkliq

Geef een reactie